NUTRIMAGAZÍN

...vše co potřebujete vědět o výživě a potravinách

Oxidační stres – stresuje vás také?

Oxidační stres – stresuje vás také?

Určitě jste o oxidačním stresu již mnohé slyšeli. V poslední době je toto slovní spojení velmi diskutovaným tématem, a to jak ve vědeckých či lékařských kruzích, tak také běžně mezi lidmi. Co ale ve skutečnosti oxidační stres znamená? Co jej vyvolává a co on sám může způsobovat? A je opravdu tak nebezpečný?

Stres, stres, stres

Oxidační stres v těle vzniká v důsledku nadprodukce volných radikálů a při současném porušení rovnováhy působení antioxidačních mechanismů v těle. Podobě zní většina základních definic oxidačního stresu.

Je však velmi důležité podotknout, že volné radikály vznikají i za normálních, čili fyziologických podmínek, ve zdravých buňkách. A dokonce mají v těle celou řadu důležitých funkcí –mezi ty nejdůležitější patří taková „banalita“ jako je například regulace krevního tlaku či exprese genů.

Volný jako radikál

Je patrné, že vznik volných radikálů v těle je naprosto přirozený a za normálních okolností nepředstavuje pro organismus žádné větší nebezpečí. V těle totiž existují přirozené antioxidační obranné mechanismy (jak enzymatické, tak neenzymatické), které jsou schopny tyto volné radikály vychytávat.

Za normálních okolností je tedy v těle díky těmto mechanismům zachována rovnováha. Nedochází k poškozování buněk a tkání a ke vzniku onemocnění, které s oxidačním stresem úzce souvisí. Z těch nejzávažnějších, ke kterým přispívá oxidační stres, je možné jmenovat zejména kardiovaskulární a nádorová onemocnění.

Žít v rovnováze

Problém nastává, pokud dlouhodoběji dochází k porušování rovnováhy mezi vznikem volných radikálů a působením antioxidačních mechanismů v těle. Nadprodukce volných radikálů v těle je úzce spojena s nástrahami moderní doby – nezdravým životním stylem, stravou, každodenním stresem a prostředím, ve kterém žijeme. Nelze samozřejmě opomenout také nesporný vliv genetiky. Mezi další významné exogenní příčiny vzniku volných radikálů řadíme například také působení ionizujícího záření, UV-záření, škodliviny v ovzduší, kouření aj.

Je tedy zřejmé, že náš životní styl a strava může do poměrně vysoké míry ovlivnit vznik oxidačního stresu a s ním spojený vznik civilizačních onemocnění. V příštích článku se zaměříme právě na přírodní potravinové zdroje, které jsou výbornými zdroji antioxidantů a tudíž bychom je měli pravidelně zařazovat do naší každodenní stravy. 🙂

NUTRIMAGAZÍN NA INSTAGRAMU

Sledujte náš příběh